Podrobnosti záznamu

Název
   3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Nakladatel
    Česká geologická společnost
    Česká geologická společnost, 44
    České geologická společnost
    ČGS
    Tribun Brno
Místo vydání
    Brno
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-87139-11-0
Klíčové slovo
    19.-22
    2007
    Abstrakt
    České
    Exkurzní
    Geologické
    Průvodce
    Sborník
    Sjezd
    Společnosti
    Volary
    Září
Části této monografie
    Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska
    Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím
    Extrakce geologické informace z dat DPZ
    Fotoarchiv ČGS
    Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
    Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
    Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    Národní geologická mapová databáze
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
    Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad
    Popularizace geologie na českém internetu
    Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika
    Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika
    Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika