Podrobnosti záznamu

Název
   5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-88974-52-6
Klíčové slovo
    Abstraktov
    Konferencia
    Paleontologická
    Zborník
Části této monografie
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
    Změny ve způsobu exuviace trilobitů během ontogeneze