Podrobnosti záznamu

Název
   6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů
Nakladatel
    Universita Palackého v Olomouci
    Univerzita Palackého v Olomouci
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-244-1111-3
Klíčové slovo
    Abstraktů
    Česko-slovenský
    Paleontologický
    Sborník
    Seminář
Části této monografie
    Projevy bioeroze na miskách ústřic Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) z české křídové pánve
    Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)