Podrobnosti záznamu

Název
   6. kurz ICP spektrometrie
Nakladatel
    Spektrometrická společnost Jana Marka Marci
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2011
ISBN
    978-80-904539-1-3
Klíčové slovo
    ICP
    Kurz
    Spektrometrie
Části této monografie
    Izotopová analýza - využití ICP-MS pro stanovení izotopových poměrů
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků