Podrobnosti záznamu

Název
   6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
Editor
    Lehotský, T.
Nakladatel
    Universita Palackého
    Univerzita Palackého
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-244-1111-3
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Paleontologický
    Příspěvků
    Sborník
    Seminář
Části této monografie
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938)
    Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy
    Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
    Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna
    Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu