Podrobnosti záznamu

Název
   6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků
Nakladatel
    Univerzita Palackého
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-244-1111-3
Klíčové slovo
    Paleontologický
    Příspěvků
    Sborník
    Seminář
Části této monografie
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve