Podrobnosti záznamu

Název
   8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
Nakladatel
    Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2002
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    22.11.2002
    2002
    Brno
    Czech
    Kvartér
    Quaternary
    Republic
Části této monografie
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    The finds of Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) from localities of the Czech Republic
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    New results of investigation of siliceous weathering products
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Osteometric comparison of postcranial skeleton in fossil representatives of the family Elephantidae from chosen european localities
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
    Use-wear analysis - the potential and limitations of this method
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum lokality Moravský Krumlov IV
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Zasedání IGCP 449 ve Francii
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví