Podrobnosti záznamu

Název
   8. paleontologická konferencia, Zborník abstraktov
Editor
    Zlinská, A.
Nakladatel
    ŠGÚDŠ
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-88974-91-8
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    Abstraktov
    Konferencia
    Paleontologická
    Zborník
Části této monografie
    Calcareous nannofossils at the transition from black to red strata, Upper Cretaceous, Outer Western Carpathians
    Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)