Podrobnosti záznamu

Název
   8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-88974-91-8
    9788088974-91-8
Klíčové slovo
    8.paleontologická
    Abstraktov
    Konferencia
    Zborník
Části této monografie
    Fosfogeneze, tafonomie, tafocenózy: příklady z turonu české křídové pánve
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Quillworts (Isoëtes) - significant glacial relict in the Quaternary lacustrine sediments of the Czech Republic
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf