Podrobnosti záznamu

Název
   9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    12
    2003
    Kvartér
Části této monografie
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho