Podrobnosti záznamu

Název
   ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk
Další názvy
    The Dictionary of Anthropology (with consideration of the history of literature and art) or What Every Human Should Know about Humans
Autor
   Antalík, Dalibor
   Bahenský, František
   Bělka, Luboš
   Beran-Cimbůrková, Petra
   Boberová, Kateřina
   Bravený, Pavel
   Budil, Ivo
   Charvát, Petr
   Čapka, František
   Čermáková, Eva
   Čihák, Roman
   Čuta, Martin
   Dohnalová, Marie
   Dreslerová, Gabriela
   Dubový, Petr
   Duchečková, Petra
   Duda, Josef
   Eliášová, Hana
   Endlicherová, Michaela
   Ferrarová, Eva
   Fialová, Dana
   Filipský, Jan
   Fuchs, Eduard
   Gaisler, Jiří
   Golec, Martin
   Grígelová, Andrea
   Hlaváček, Petr
   Hložek, Martin
   Holub, Martin
   Honcoopová, Helena
   Horáčková, Ladislava
   Horký, Drahomír
   Horyna, Břetislav
   Höschel, Cyril
   Hruška, Blahoslav
   Hubáček, Ondřej
   Huták, Jan
   Jaklová, Alena
   Jurda, Mikoláš
   Justoň, Zdeněk
   Keller, Jan
   Klempererová, Helena
   Kolmaš, Josef
   Komenda, Stanislav
   Konášová, Kateřina
   Kovárník, Jaromír
   Králík, Miroslav
   Králíková, Michaela
   Krásná, Soňa
   Křivanová, Michaela
   Kuldová, Tereza
   Laštovičková, Monika
   Linhartová, Věra
   Lízal, Pavel
   Löwensteinová, Miriam
   Machalová, Tatiana
   Macholán, Miloš
   Macúchová, Klára
   Maiello, Giuseppe
   Malina, Jaroslav
   Mikešová, Tereza
   Moravčíková, Zuzana
   Mornstein, Vojtěch
   Mornsteinová, Lucie
   Mořkovský, Tomáš
   Musil, Rudolf
   Nakonečný, Milan
   Nosek, Bedřich
   Novák, Vlastimil
   Nováková, Marie
   Nováková, Nea
   Novotný, Vladimír
   Oliverius, Jaroslav
   Olivová, Lucie
   Páč, Libor
   Papoušek, Dalibor
   Pardyová, Marie
   Pavlík, Josef
   Pecha, Lukáš
   Pechníková, Markéta
   Pečírková, Jana
   Pěnička, Robin
   Petrásková, Jana
   Petrusek, Miloslav
   Pflegerová, Mariana
   Pleskalová, Jana
   Pospíšil, Ivo
   Prokopec, Miroslav
   Prosecký, Jiří
   Prudký, Martin
   Přívratský, Vladimír
   Pútová, Barbora
   Račanská, Michaela
   Relichová, Jiřina
   Rendlová, Markéta
   Rezáková, Olga
   Rychlík, Martin
   Řiháková, Alena
   Sázelová, Sandra
   Sehnal, František
   Součková, Jana
Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM v Brně
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-7204-560-0
Fyzický popis
    4738 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    anthropology
    anthropology homo culture evolution
    culture evolution
    homo
Klíčové slovo
    ANTROPOLOGICKÝ
    člověk
    člověku
    Dějinám
    Literatury
    Mohl
    Přihlédnutím
    SLOVNÍK
    Umění
    Vědět
Abstrakt (česky)
   Celostní rozpětí antropologie odráží obsah Antropologického slovníku. Specifikou slovníku je jeho originální koncepce, vymykající se všem obdobným pracím, které byly dosud na toto téma ve světě vydány. Slovník byl programově budován jako integrální databáze poznatků, jichž bylo v oblasti věd o člověku, společnosti a kultuře dosaženo v kontextu vývoje antropologie a jejích subdisciplín, výzkumných metod, paradigmat a teorií. Na rozdíl od standardních anglosaských slovníků však rozšiřuje tematický záběr o oblast krásné literatury a umění. Jeho součástí se stala komplexní řada hesel věnovaných oblasti umělecké kultury, kterou tradiční antropologie do značné míry opomíjela, takže vydání tohoto slovníku lze označit za příspěvek k rozvoji dosud málo celosvětově zpracované antropologie umění.

   Celostní rozpětí antropologie odráží obsah Antropologického slovníku. Specifikou slovníku je jeho originální koncepce, vymykající se všem obdobným pracím, které byly dosud na toto téma ve světě vydány. Slovník byl programově budován jako integrální databáze poznatků, jichž bylo v oblasti věd o člověku, společnosti a kultuře dosaženo v kontextu vývoje antropologie a jejích subdisciplín, výzkumných metod, paradigmat a teorií. Na rozdíl od standardních anglosaských slovníků však rozšiřuje tematický záběr o oblast krásné literatury a umění. Jeho součástí se stala komplexní řada hesel věnovaných oblasti umělecké kultury, kterou tradiční antropologie do značné míry opomíjela, takže vydání tohoto slovníku lze označit za příspěvek k rozvoji dosud málo celosvětově zpracované antropologie umění.
Abstrakt (anglicky)
   Integral span of anthropology is reflected in the content of The Dictionary of Anthropology. The original concept of the dictionary is very specific as it is different from other monographs on this topic published all over the world. The dictionary was systematically constructed as an integral database of knowledge obtained in the area of the sciences of humans, society and culture within the context of development in anthropology and its sub-disciplines, research methods, paradigms and theories. In contrast to standard Anglo-Saxon dictionaries, its thematic area of interest expands to include the belles-lettres and fine arts.

   Integral span of anthropology is reflected in the content of The Dictionary of Anthropology. The original concept of the dictionary is very specific as it is different from other monographs on this topic published all over the world. The dictionary was systematically constructed as an integral database of knowledge obtained in the area of the sciences of humans, society and culture within the context of development in anthropology and its sub-disciplines, research methods, paradigms and theories. In contrast to standard Anglo-Saxon dictionaries, its thematic area of interest expands to include the belles-lettres and fine arts.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    MU, PřF
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012