Podrobnosti záznamu

Název
   Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR
Editor
    Mariot, P.
    Mikulík, O.
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1999
    2000
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Aktuální
    Aspekty
    ČR
    SR
    Struktury
    Teritoriální
Části této monografie
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky
    Postavení absolventů škol na trhu práce
    Povodně a osídlení