Podrobnosti záznamu

Název
   Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
Další názvy
    Analysis of application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral resources in the EC countries
    Application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral raw materials in the European Union countries.
Autor
   Knésl, Ilja
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2000
Fyzický popis
    80 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Český geologický ústav
    Verze: ?
Výraz tezauru
    environmental principles, sustainable development, mineral raw materials, European Union countries
    Sustainable development, European Union, Czech republic
Klíčové slovo
    Analýza
    Aplikace
    členských
    Environmentálních
    EU
    Nerostných
    Principů
    Rozvoje
    Státech
    Trvale
    Udržitelného
    Využívání
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Předložená studie shrnuje data, která byla v průběhu krátké doby řešení projektu možné získat z domácích zdrojů a zejména pak data získaná v průběhu osobní návštěvy a konzultací v orgánech EU (European Commission DG Enterprise) a s odborníky z těžařských asociací (EUROMINES - European Association of Mining Industries, EAA ? European Aluminium Association) přímo v centru Evropské unie v Bruselu.

   Předložená studie má osm kapitol včetně použité literatury. V úvodu je popsán důvod vzniku této studie. Trvale udržitelný rozvoj je takový, který uspokojuje potřeby současné generace bez toho, aniž by omezoval uspokojování potřeb budoucích generací.Dále je zde uveden vývoj vzniku termínu trvale udržitelného rozvoje a jeho současná definice. Tento termín je rovněž nedílnou součástí nedávno schválené surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, přijaté usnesením vlády ČR.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral resources in the EC countries

   Application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral raw materials in the European Union countries.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014