Podrobnosti záznamu

Název
   Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Analýza
    Dat
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    účastí
Části této monografie
    Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
    Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi
    Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Radiometrické projevy oslabených zón v horninovém masívu
    Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu