Podrobnosti záznamu

Název
   Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
Další názvy
    The United Nations Framework Classification (UNFC), mineral resources,
Autor
   Godány, Josef
   Horčička, Lumír
   Karpíšek, Jindřich
   Lhotský, Pavel
   Morávek, Petr
   Spurný, Libor
   Vrága, Dušan
   Zíma, Jaroslav
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    The United Nations Framework Classification (UNFC), mineral resources,
Klíčové slovo
    Aplikace
    České
    českém
    ČR
    Ekonomických
    Horního
    Klasifikace
    Ložiskách
    Mezinárodní
    MPO
    Nástrojů
    Nerostných
    Použití
    Práva
    Případové
    Republiky
    Studie
    Surovin
    Systému
    Vybraných
    Výhradních
    Zásob
Abstrakt (česky)
   Aktualizace a standardizace informační základny existujících softwarových modelů ekonomického hodnocení využitelnosti ložisek nerostných surovin na úrovni jednotlivých etap ložiskového výsledku, vyřešení licenčních podmínek, umožňující jeho použití pro praktické aplikace ve státním sektoru a podnikatelské sféře, zhotovení metodického pokynu pro hodnocení ekonomické využitelnosti zdrojů / zásob nerostných surovin,formulace návrhu předmětné legislativní úpravy klasifikace zásob/zdrojů nerostných surovin, zpracování modelových studií ekonomického ocenění konkrétních ložisek v souladu s metodikou OSN, přičemž vlastní ocenění vybraných výhradních ložisek je provedeno standardně požívanou metodou (výnosovým způsobem) s modelováním vývoje báňského podniku podle zvolených vstupních dat (diskontní míra, inflace, objem zásob na ložisku).
Abstrakt (anglicky)
   The United Nations Framework Classification (UNFC), mineral resources,
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014