Podrobnosti záznamu

Název
   Archeologické studijní materiály: Raně středověké sídliště v Hrdlovce
Nakladatel
    Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i
Místo vydání
    Praha
ISBN
    978-80-87365-45-8
Fyzický popis
    161 s.
Klíčové slovo
    Archeologické
    Hrdlovce
    Materiály
    Raně
    Sídliště
    Středověké
    Studijní
Části této monografie
    Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky