Podrobnosti záznamu

Název
   Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic
Další názvy
    Vliv těžby a zpracování rud na životní prostředí v důlních oblastech Namibie
Autor
   Ellmies, Rainer
   Ettler, Vojtěch
   Kamona, Frederik
   Knésl, Ilja
   Konopásek, Jiří
   Kříbek, Bohdan
   Lothar, Hahn
   Majer, Vladimír
   Mapani, Benjamin
   Mufenda, Maria
   Pašava, Jan
   Tajčmanová, Lucie
Datum vydání
    2006
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Kombat, Berg Aukas, contamination, soils, mining
Klíčové slovo
    Assessment
    Assistance
    Czech
    Development
    Districts
    Environment
    Final
    Mining
    Namibia
    Ores
    Processing
    Programme
    Project
    Report
    Republic
Abstrakt (česky)
   Těžba v oblasti Kombatu způsobuje silnou kontaminace řečištních sedimentů a půd v okolí úložiště flotačních odpadů. Vysoké obsahy kovů byly rovněž nalezeny v zrnech kukuřice a v travinách na pastvinách kolem odkaliště. V starém důlním revíru Berg Aukas jsou všechny zemědělské plodiny silně kontaminovány kovy, v důsledku znečištění půd vři primitivní úpravě rud v minulosti.
Abstrakt (anglicky)
   Mining in the Kombat area resulted in the contamination of stream sediments and soils around old tailing dam. High amounts of metals were identified in maize grains and in grass samples from pastures around tailing dam. In the Berg Aukas old mining district, all agricultural production is affected by contamination due to primitive roasting of ores in the past.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014