Podrobnosti záznamu

Název
   Atlas chorob na kostních preparátech.
Další názvy
    Atlas of Diseases in Dry Bones.
Autor
   Kuželka, Vítězslav
   Povýšil, Ctibor
   Smrčka, Václav
Nakladatel
    Academia
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-200-1765-9
Fyzický popis
    615 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    clinical pathological osteological collections
    congenital defects
    inflammatory changes
    upper and lower limb bones
Klíčové slovo
    Atlas
    Chorob
    Kostních
    Preparátech
Abstrakt (česky)
   V "Atlasu chorob na kostních preparátech" předkládáme zpracování části kostních preparátů horních a dolních končetin muzejní sbírky bývalé II. patologie, v současné době deponované v antropologickém oddělení Národního muzea. Ta zahrnuje zachované klinické preparáty z časového období 1830 - 1950, významné zejména tím, že u mnoha z nich je i klinická dokumentace. Sbírka obsahuje jedinečné nálezy s projevy zánětlivých chorob na kostře z období před objevem antibiotik a reprezentativní ukázky vrozených vad a jiných chorob, které byly současnou zdravotní péčí z populace téměř eliminovány. Významně tedy vypovídá o zdravotním stavu populace a úrovni lékařské péče v 19. a první polovině 20. století.
Abstrakt (anglicky)
   In the "Atlas of diseases in dry bones" we present the processed portion of bone dissections from upper and lower extremities from the museum collection of the former 2nd Pathological Clinic, at present deposited in the anthropological department of the National Museum. This portion comprises preserved clinical dissections with finds on the skeleton from the period between 1830 and 1950, which are very important, particularly because there is also clinical documentation for many of them. The collection comprises unique finds, with demonstrations of inflammatory diseases on the skeleton from the period before the discovery of antibiotics, and representative samples of congenital deformities and other diseases that were nearly eliminated from the population by modern health care. Hence, it significantly testifies to the state of health of the population and the level of medical care in the 19th and first half of the 20th centuries.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012