Podrobnosti záznamu

Název
   Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
Nakladatel
    Naftový a plynárenský priemysel
Místo vydání
    Hodonín
Datum vydání
    1990
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Biostratigrafické
    Českého
    Karpat
    Masívu
    Mezozoiku
    Sedimentologické
    Studie
    Západních
Části této monografie
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
    Carnian terebratulid brachiopods from the Slovak Karst (SE Slovakia)
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem