Podrobnosti záznamu

Název
   Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě
Nakladatel
    Moravské naftové doly
Místo vydání
    Hodonín
Datum vydání
    1981
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Biostratigrafie
    Jihovýchodní
    Moravě
    Paleozoika
Části této monografie
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Devonští tabulátní koráli z hlubokých vrtů v oblasti "Jih"
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"