Podrobnosti záznamu

Název
   CO2 emissions and geological sequestration possibilities in the Czech Republic ? country review for the CASTOR project
Další názvy
    Emise CO2 a možnosti geologického ukládání CO2 v ČR - národní souhrn pro projekt CASTOR.
Autor
   Fott, Pavel
   Hladík, Vít
   Kolejka, Vladimír
   Vácha, Dušan
Datum vydání
    2004
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    CO2 capture and storage, emission sources, storage capacities
Klíčové slovo
    CASTOR
    CO2
    Country
    Czech
    Emissions
    Geological
    Possibilities
    Project
    Republic
    Review
    Sequestration
Abstrakt (česky)
   Základní přehled možností pro zachytávání a ukládání CO2 (CCS) na území ČR - seznam největších bodových zdrojů emisí CO2 (22 zdrojů nad 1 Mt ročně), přehled hlavních českých sedimentárních pánví a jejich základní posouzení z hlediska CCS, identifikace dalších hlavních zájmových struktur - ložisek ropy a plynu, uhelných pánví, geotermálních struktur a přirozených vývěrů CO2, posouzení seismicity a prověření dostupnosti dat pro budoucí studie pro CCS.
Abstrakt (anglicky)
   Basic inventory of CO2 capture and geological storage (CCS) possibilities in the territory of the Czech Republic - inventory of major CO2 emission point sources (22 exceeding 1 Mt/yr), overview of Czech sedimentary basins and their basic assessment from CCS point of view, identification of other main structures of interest - oil and gas reservoirs, coal basins, geothermal structures and natural CO2 seeps, seismicity assessment and report on availability of data for CCS studies.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014