Podrobnosti záznamu

Název
   CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic - CASTOR WP1.2 Country Report
Další názvy
    Emise CO2 a možnosti geologického ukládání CO2 v ČR - národní zpráva pro projekt CASTOR, dílčí projekt 1.2
Autor
   Hladík, Vít
   Kolejka, Vladimír
Datum vydání
    2006
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    CO2 capture and storage, emission sources, storage capacities
Klíčové slovo
    CASTOR
    CO2
    Country
    Czech
    Emissions
    Geological
    Possibilities
    Report
    Republic
    Storage
    WP1.2
Abstrakt (česky)
   Národní zpráva o možnostech zachytávání a geologického ukládání CO2 (CCS) na území ČR pro CASTOR - integrovaný projekt 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj - vytvoření databáze bodových zdrojů emisí CO2 (87 zdrojů nad 100 000 t ročně) včetně jejich atributů, přehled sedimentárních pánví, seismicity a přirozených výronů CO2, výběr geologických struktur potenciálně vhodných pro geologické ukládání CO2 (akvifery, ložiska ropy a plynu, uhelné sloje) včteně základních odhadů jejich úložných kapacit, první odhad celostátní úložné kapacity pro CO2.
Abstrakt (anglicky)
   National report on CO2 capture and geological storage (CCS) possibilities in the territory of the Czech Republic for the CASTOR integrated EU-FP6 R and D project - creation of a database of CO2 emission point sources (87 exceeding 100 000 t/yr), incl. their attributes, overview of sedimentary basins, seismicity and natural CO2 seeps, inventory of geological structures potentially suitable for geological storage of CO2 (aquifers, oil and gas files, coal seams), incl. basic calculations of their storage capacities, first estimate of country-wide CO2 storage capacity.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014