Podrobnosti záznamu

Název
   Change in content of arsenic in surface water between years 1984-1996 and 2007-2008: Basin of the Odra river
Další názvy
    Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry