Podrobnosti záznamu

Název
   Change in content of arsenic in surface water between years 1985-1995 and 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
Další názvy
    Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy