Podrobnosti záznamu

Název
   Change in content of arsenic in surface water between years 1987-1996 and 2007-2009: Basin of the Dyje river
Další názvy
    Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje