Podrobnosti záznamu

Název
   Change in content of calcium in surface water between years 1984-1995 and 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Další názvy
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)