Podrobnosti záznamu

Název
   Change in content of chlorides in surface water between years 1984-1993 and 2008-2009: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
Další názvy
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)