Podrobnosti záznamu

Název
   Change in specific conductivity of surface water between years 1985-1996 and 2007: Basin of the Morava river
Další názvy
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy