Podrobnosti záznamu

Název
   Change in specific conductivity of surface water between years 1987-1996 and 2007-2009: Basin of the Dyje river
Další názvy
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje