Podrobnosti záznamu

Název
   Change of conductivity in surface water between years 1984-1994 and 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Další názvy
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy