Podrobnosti záznamu

Název
   Chemické listy . 102/8
Nakladatel
    Česká společnost chemická
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    102/8
    Chemické
    Listy
Části této monografie
    Characterization of the brown coal after microwave-assisted extraction
    Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit