Podrobnosti záznamu

Název
   Conductivity in surface water at years 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Další názvy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy