Podrobnosti záznamu

Název
   Conductivity of surface water at years 1985-1995: Basin of the Lower Vltava river
Další názvy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy