Podrobnosti záznamu

Název
   Content of DOC (dissolved organic carbon) in surface water at years 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Další názvy
    Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy