Podrobnosti záznamu

Název
   Content of calcium in surface water at years 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Další názvy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy