Podrobnosti záznamu

Název
   Content of copper in surface water at years 2007-2008: Basin of the Odra river
Další názvy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry