Podrobnosti záznamu

Název
   Content of nitrates in surface water at years 2008-2010: Basin of the Berounka river
Další názvy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky