Podrobnosti záznamu

Název
   Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forelands
Nakladatel
    European Geophysical Society
Místo vydání
    Katlenburg-Lindau
Datum vydání
    2002
ISBN
    3-936586-00-4
Fyzický popis
    236 s.
Klíčové slovo
    Collision
    Continental
    Evolution
    Forelands
    Tectono-sedimentary
Části této monografie
    Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Paleozoic Flysch in the Vqariscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)