Podrobnosti záznamu

Název
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
Autor
   Georgiovská, Lucie
   Koníček, Petr
   Patočka, M.
   Ptáček, Jiří
   Souček, Kamil
   Staš, Lubomír
   Vavro, Leona
   Vavro, Martin
   Waclawik, Petr
Nakladatel
    DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    51 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 9
    Projekt: N
    Překlad názvu: Progress report on the project VII/2013 Quality Assessment HM and geotechnical survey for construction of an underground gas storage Milasín - Bukov - List of works on the project and the achieved results for the second quarter of 2013
    SoD: 755/12/10
Předmětová kategorie
    gas storage
    geomechanics
    geotechnical survey
Klíčové slovo
    2013
    Bukov
    čtvrtletí
    Dílčí
    Dosažených
    Druhé
    Geotechnický
    HM
    Hodnocení
    Kvality
    Milasín
    Plynu
    Podzemního
    Prací
    Projektu
    Prozáměr
    Průzkum
    Roku
    VII/2013
    Vybudování
    Výčet
    Výsledků
    Zásobníku
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Na základě smlouvy č. G1042011 se zadavatelem fy DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka byla vypracována tato dílčí zpráva, která sumarizuje výčet prací, uvádí a hodnotí dosažené poznatky a výsledky prací za období duben až červen roku 2013, týkající se hodnocení kvality horninového masivu a geotechnického průzkumu pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu.
Abstrakt (anglicky)
   Based on Contract No. G1042011 with the client fy DIAMO state enterprise Stráž, branch GEAM Lower Rožínka was prepared this interim report, which summarizes the list of works, presents and assesses the findings and results for the period April-June 2013, on the evaluation of rock mass quality and geotechnical survey was intended to build an underground gas storage facility.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014