Podrobnosti záznamu

Název
   Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
Autor
   Kapička, Aleš
Nakladatel
    Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
Fyzický popis
    12 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Projekt: GA205/07/0941, GA ČR3cav_un_auth*0228735
    Projekt: IAA3012905, GA AV ČR3cav_un_auth*0013048
    Překlad názvu: Detailed map of magnetic susceptibility of topsoils in the KRNAP region and correlation with heavy metals
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    magnetic susceptibility
    mapping
    soils
Klíčové slovo
    Detailní
    Koncentracemi
    Korelace
    Kovů
    KRNAP
    Magnetické
    Mapa
    Povrchových
    Půd
    Regionu
    Susceptibility
    Těžkých
Abstrakt (česky)
   Tato zpráva prezentuje podrobnou mapu magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP, její rozložení s hloubkou a korelaci s těžkými kovy. Data slouží k identifikaci lokálních zdrojů znečištění a vymezení jejich dosahu.
Abstrakt (anglicky)
   This report presents detailed map of magnetic susceptibility of topsoils in the KRNAP region, its vertical distribution, and correlation with heavy metals. The data contribute to identification of local sources of pollution and delimitation of their impact.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013