Podrobnosti záznamu

Název
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí
Místo vydání
    Praha
ISBN
    80-7212-190-1
Klíčové slovo
    Acidifikace
    Degradace
    Dlouhodobá
    Faktor
    Lesních
    Lesnictví
    Nutriční
    Půd-limitující
    Současného
Části této monografie
    Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
    Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci půd
    Vývoj stavu půd