Podrobnosti záznamu

Název
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
Další názvy
    Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factor for forestry today
Autor
   Cienciala, Emil
   Hruška, Jakub
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
ISBN
    80-7212-190-1
Fyzický popis
    159 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    acidification, forest soils, atmospheric deposition, nutrient imbalances, critical loads, modeling
Klíčové slovo
    Acidifikace
    Degradace
    Dlouhodobá
    Faktor
    Lesních
    Lesnictví
    Nutriční
    Půd-limitující
    Současného
Abstrakt (česky)
   Studie se zabývá problémy spojenými a dlouhodobou acidifikaci a nutriční degradací lesních půd pod vlivem imisí. Je také kvantifikován vliv lesnictví na poškození půd.Pro kvantifikaci poškození byly použity biogeochemické modely, a dále byly vypočteny kritické zátěže síry a dusíku. Na základě nejnovějších poznatků bylo území ČR rozděleno metodami GIS do 4 oblastí s různou mírou poškození půd.Pro tyto oblasti byly navrženy takové způsoby lesnického hospodaření, které povedou k regeneraci půd.
Abstrakt (anglicky)
   Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factor for forestry today
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014