Podrobnosti záznamu

Název
   Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
Další názvy
    Dobrá Voda - geophysical measurement. Microgravity survey of old mine workings.
Autor
   Blecha, Vratislav
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geophysics
    microgravity survey
    mine workings
Klíčové slovo
    Děl
    Dobrá
    Důlních
    Geofyzikální
    Měření
    Mikrogravimetrický
    Průzkum
    Starých
    Voda
Abstrakt (česky)
   Mikrogravimetrické vyhledávání starých důlních děl na lokalitě určené pro výstavbu
Abstrakt (anglicky)
   Microgravity survey of old mine workings at the construction site
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012