Podrobnosti záznamu

Název
   Documenta Geonica 2009. 2
Editor
    Kožušníková, A.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Documenta Geonica
Klíčové slovo
    2009
    Documenta
    Geonica
Části této monografie
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland)
    Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR