Podrobnosti záznamu

Název
   Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
Editor
    Kožušníková, A.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2003
    Atlas
    části
    černého
    české
    Documenta
    Geonica
    Hlubinné
    Hornoslezské
    Map
    Pánve
    Povrch
    Prostředí
    Těžby
    Uhlí
    útlumu
    Vlivu
    životní
Části této monografie
    Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů
    Vysvětlivky a komentář k mapám vlivu poddolování s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody