Podrobnosti záznamu

Název
   Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
Autor
   Hortvík, Karel
   Krůl, M.
   Latová, A.
   Maníček, J.
   Martinec, Petr
   Schejbalová, Božena
   Šňupárek, Richard
   Vojvodíková, B.
Editor
    Kožušníková, A.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-86360-36-9
Fyzický popis
    109 s. : CD ROM
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Překlad názvu: Documenta geonica 2003. Maps of influence of reduction of deep hard coal mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin on the surface and the environment
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    deep hard coal mining
    environment
    surface
Klíčové slovo
    2003
    Atlas
    části
    černého
    české
    Documenta
    Geonica
    Hlubinné
    Hornoslezské
    Map
    Pánve
    Povrch
    Prostředí
    Těžby
    Uhlí
    útlumu
    Vlivu
    životní
Abstrakt (česky)
   Publikace se zabývá vlivem útlumu hlubinné těžby černého uhlí na povrch a životní prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Publication deals with influence of reduction of the deep hard coal mining on the surface and the environment.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012