Podrobnosti záznamu

Název
   Documenta geonica 2005
Editor
    Kožušníková, A.
    Kožušníková, Alena
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2005
    Documenta
    Geonica
Části této monografie
    Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Computer-related aspects of mathematical modelling at the Institute of Geonics
    Contribution to Application of the Automatic Classification of Seismological Signals
    Current results of natural seismicity observations in the northern Moravia and Silesia
    Mathematical models of cable stayed bridges
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Pulsating water jets
    Research into Critical State of Cutting Tools
    T-M Modelling of Geological Deposition of the Spent Nuclear Fuel - Äspö prototype repository
    Vznik a omezení tvorby N2O z mobilních zdrojů
    Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot