Podrobnosti záznamu

Název
   Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
Editor
    Kožušníková, A.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2006
    česko-polská
    Documenta
    Geologie
    Geonica
    Hornoslezské
    Konference
    Pánve
Části této monografie
    Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    The petrography and hydrological history of the coals No 40 and 39 (early Pennsylvanian) in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Petrology, geochemistry and facies analyse of the 9th to the 12th overlying coals of the Žacléř group (Westphalian A, Intrasudetic basin, Czech Republic)
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu
    Vzpomínka na RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. (1.července 1932-23. září 2002)
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy