Podrobnosti záznamu

Název
   Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Editor
    Kožušníková, Alena
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2007
    2007/2
    Documenta
    Geonica
    Geonics
Části této monografie
    2D-analysis of geotextile tubes
    25 let výzkumu vysokotlakého vodního paprsku v ÚGN
    25 Years of Scientific Computing at the Institute of Geonics
    Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks
    Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Modelling of THM processes in rocks
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Research on pulsating water jets
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí