Podrobnosti záznamu

Název
   Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
Další názvy
    Complementary measurements on assignment Gravity prospecting at the locality Březno u Chomutova
Autor
   Blecha, Vratislav
   Mrlina, Jan
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    cavity
    gravity prospecting
    voids
Klíčové slovo
    Březno
    Chomutova
    Doplňková
    Gravimetrický
    Lokalitě
    Měření
    Průzkum
    úkolu
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický průzkum dutin a rozvolněných zón
Abstrakt (anglicky)
   Gravity prospecting for cavities and weakened zones
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012